onenightonly
EXHIBITIONS / ARTISTS / ABOUT / PRESS / CONTACT / APPLICATION
2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 /
Ebba Bring & Torhild Berg - 30 Minutes Only

Collage: konstruksjon/dekonstruksjon. Kl 21:00 starter et spontant og direkte arbeid på vegg. Den fysiske tilstedeværelsen i arbeidsførløpet med å montere og demontere en veggcollage, er sentral i utformingen av ”30 Minutes Only”. Formale valg må gjøres raskt, med en direkt nærhet til materialene.
“Few people can say: I am here. They look into the past and see into the future” -G. Braque

Torhild Berg (f. 1960) lever og arbeider i Oslo. Berg er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Hun har blant annet stilt ut ved Kunstnerforbundet, Oslo Kunstforening og Galleri Herslebsgt. 10.

Ebba Bring (f. 1958) lever og arbeider i Oslo. Hun har studert ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Tidligere utstillinger inkluderer Kunstnerforbundet, Galleri Brandstrup og 10. Biennale di Paraxo, Italia.

ENGLISH
:
Collage: Construction/deconstruction. At 21:00 a spontaneous work, directly on the wall, will commence. The physical presence in the workflow, with the mounting and dismounting of a wall collage, is central in the design of “30 Minutes Only”. Formal choices has to be made quickly, with a direct relation to the materials.
“Few people can say: I am here. They look into the past and see into the future” -G. Braque

Torhild Berg (b. 1960) lives and works i Oslo. Berg has her education from Statens Håndverks- og Kunstindustriskole in Oslo and Statens Kunstakademi in Oslo. Previous exhibitions include Kunstnerforbundet, Oslo Kunstforening and Galleri Herslebsgt 10.

Ebba Bring (b. 1958) lives and works in Oslo. Bring studied at Statens Håndverks- og Kunstindustriskole in Oslo and Statens Kunstakademi in Oslo. Past exhibitions include Kunstnerforbundet, Galleri Brandstrup and 10. Biennale di Paraxo, Italy.

top
All text and image © One Night Only Gallery
Design by thepress. thePress.no